Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 1 Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski

Ze względu na liczbę uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły, a także nagrody za szczególne osiągnięcia uczniowie mogą odebrać w dniu 26. 06. 2020 r. w wyznaczonych salach i godzinach z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa (zasłonięcie ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem na teren szkoły). Wszystkim osobom wchodzącym do szkoły będzie mierzona temperatura.
Uczniowie mają zakaz gromadzenia się oraz obowiązek zachowania odstępu między sobą co najmniej 2 m. Uczniowie odbierają świadectwa według podanego harmonogramu.
Rodzice nie mogą wchodzić z uczniami na teren szkoły po odbiór świadectwa.
Na terenie szkoły zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
Gdy zaistnieje konieczność świadectwo może być wydane indywidualnie uczniowi lub rodzicowi.

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH, DYPLOMÓW I NAGRÓD:


O godzinie 8.00 odbędzie Msza Święta w kościele parafialnym.

Wychowawcy klas odbierają uczniów przy wejściu na teren szkoły.

Godzina- Klasa -Wejście/ Miejsce:
9.15 – 9.50 1a, 1b, 1c wejście przy hali od strony stadionu hala sportowa
9.15 – 9.50 2a, 2b wejście boczne od strony stadionu sala gimnastyczna
9.15 – 9.50 2c wejście główne stołówka
9.15 – 9.50 3a wejście boczne od strony stadionu sala nr 25
9.15 – 9.50 3b wejście główne sala nr 102
9.15 – 9.50 3c wejście główne sala nr 201
10.00 – 10.50 4a wejście boczne od strony stadionu sala gimnastyczna
10.00 – 10.50 5a, 5b, 5c wejście przy hali od strony stadionu hala sportowa
11.00 – 11.50 6a wejście główne stołówka
11.00 – 11.50 6b, 6c, 6d wejście przy hali od strony stadionu hala sportowa
12.00 – 12.50 7a wejście boczne od strony stadionu sala gimnastyczna
12.00 – 12.50 7b wejście główne stołówka
12.00 – 12.50 8a, 8b wejście przy hali od strony stadionu hala sportowa

Dzień Dziecka 2020

Dzień Dziecka to święto szczególnie wyczekiwane przez wszystkie małe i większe dzieci. W tym roku nie możemy razem świętować, więc w tym wyjątkowym dniu życzymy Wam wszystkiego, czego pragniecie. By spełniło się wszystko, co dobre, dużo zdrowia i radości, niech Wam w sercu spokój na zawsze zagości.

Tego Wam życzy Dyrekcja, grono nauczycielskie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie.

Konkurs plastyczny

Mimo utrudnionych warunków nauki i pracy wychowawczyni klasy 3c zorganizowała konkurs plastyczny online pod hasłem: „WIOSNA WOKÓŁ NAS”.  Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. Dzieci chętnie wysyłały zdjęcia prac na klasowego maila.

Głównymi  celami konkursu było: rozwijanie aktywności twórczej dzieci, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników i zwycięzców!

Oto lista zwycięzców:

I miejsce ALEKSANDRA WRONA

II miejsce KACPER HADAM

III miejsce MALWINA PIWOWAR

Wyróżnienie: MACIEJ LASEK

REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ O PROFILU SPORTOWYM LEKKOATLETYKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W zakładce „Dla uczniów” do pobrania załączona jest karta zgłoszenia ucznia do klasy sportowej. http://psp1.dynow.pl/index.php/do-pobrania/

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać do 31 maja 2020 r. na adres mailowy szkoły: zsdynow@op.pl lub osobiście do sekretariatu szkoły.

Zgłoszenia można uzyskać i wypełnić także w sekretariacie szkoły.