Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


W skład Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie wchodzą:

dyrektor mgr Tadeusz Święs
Dyrektor mgr Tadeusz Święs

Grono pedagogiczne:

Edukacja wczesnoszkolna – mgr  Ewa  Socha, mgr  Anna  Kędzierska, mgr  Alina  Mazur,    mgr  Elżbieta  Żak, mgr  Dorota  Chudzikiewicz, mgr  Weronika  Potoczna, mgr  Bogumiła  Święs, mgr  Katarzyna  Dziopak, mgr Monika Mikoś

Język polski – mgr Małgorzata  Marszałek, mgr Lucyna Wandas, mgr Jolanta Bielec, mgr Alicja Siekaniec, mgr Monika  Mączyńska,

Język niemiecki – mgr  Aneta  Bator, mgr  Marek  Wójcik, mgr Joanna Kasprowicz

Język angielski – mgr  Iwona  Kiełbasa, mgr Jadwiga Skubisz, mgr Joanna Kasprowicz

Historia – mgr Lucyna Choma, mgr Beata Piejko, mgr Tadeusz Święs

Wiedza o społeczeństwie – mgr Beata Piejko, mgr Lucyna Choma

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Lucyna Choma

Biologia – mgr Renata Potoczna, mgr Barbara Siekaniec

Przyroda – mgr Ewa Gąsecka – Stankiewicz, mgr Barbara Pyś

Geografia – mgr Barbara Pyś

Chemia – mgr Renata Potoczna, mgr Edyta Rachwalska

Fizyka – mgr Edyta Rachwalska, mgr Marek Siekaniec, mgr Elżbieta Zdeb

Matematyka – mgr Bogusława Szmul, mgr Marek Siekaniec, mgr Jolanta Guzik, mgr Adam Jagusztyn

Informatyka – mgr Elżbieta Zdeb,  mgr inż. Grzegorz Iwański

Technika i zajęcia techniczne – mgr inż. Grzegorz Iwański

Plastyka i zajęcia artystyczne – mgr Małgorzata Galej

Muzyka – mgr Jakub Trybalski

Wychowanie fizyczne – mgr Anna Martowicz, mgr Damian Chudzikiewicz, mgr Dariusz Mazur, mgr Radosław Telega

Religia – mgr Danuta Kusińska, mgr Elżbieta Słoninka, mgr Barbara Hławko

Świetlica szkolna – mgr Aneta Hołdys – Radoń, mgr Jolanta Socha, mgr Barbara Siekaniec

Biblioteka szkolna – Barbara Łach

Pedagog szkolny – logopeda – mgr Małgorzata Kasprowicz

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna rok szkolny 2015/2016