Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


W skład Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie wchodzą:

dyrektor mgr Tadeusz Święs
Dyrektor mgr Tadeusz Święs
wicedyrektor mgr Elżbieta Żak
Wicedyrektor mgr Elżbieta Żak
wicedyrektor mgr inż. Zbigniew Walus
Wicedyrektor mgr inż. Zbigniew Walus

Grono pedagogiczne:

Edukacja wczesnoszkolna – mgr  Ewa  Socha, mgr  Anna  Kędzierska, mgr  Alina  Mazur,    mgr  Elżbieta  Żak, mgr  Dorota  Chudzikiewicz, mgr  Weronika  Potoczna, mgr  Bogumiła  Święs, mgr  Katarzyna  Dziopak, mgr Monika Mikoś


Język polski – mgr Małgorzata  Marszałek, mgr Lucyna  Wandas, mgr Jolanta Bielec, mgr Alicja Siekaniec, mgr Monika  Mączyńska,


Język niemiecki – mgr  Aneta  Bator, mgr  Marek  Wójcik, mgr Joanna Kasprowicz


Język angielski – mgr  Iwona  Kiełbasa, mgr Jadwiga Skubisz, mgr Joanna Kasprowicz,        mgr Anna Piech


Historia – mgr Lucyna Choma, mgr Beata Piejko, mgr Tadeusz Święs


Wiedza o społeczeństwie – mgr Beata Piejko, mgr Lucyna Choma


Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Lucyna Choma


Biologia – mgr Renata Potoczna


Przyroda – mgr Ewa Gąsecka – Stankiewicz, mgr Barbara Pyś


Geografia – mgr Barbara Pyś


Chemia – mgr Renata Potoczna, mgr Edyta Rachwalska


Fizyka – mgr Edyta Rachwalska, mgr Marek Siekaniec, mgr Elżbieta Zdeb


Matematyka – mgr Bogusława Szmul, mgr Marek Siekaniec, mgr Jolanta Guzik, mgr Adam Jagusztyn


Informatyka – mgr Elżbieta Zdeb, mgr inż. Zbigniew Walus, mgr inż. Grzegorz Iwański


Technika i zajęcia techniczne – mgr inż. Grzegorz Iwański


Plastyka i zajęcia artystyczne – mgr Małgorzata Galej


Muzyka – mgr Jakub Trybalski


Wychowanie fizyczne – mgr Anna Martowicz, mgr Damian Chudzikiewicz, mgr Dariusz Mazur, mgr Radosław Telega


Religia – mgr Danuta Kusińska, mgr Elżbieta Słoninka, mgr Barbara Hławko


Świetlica szkolna – mgr Aneta Hołdys – Radoń, mgr Jolanta Socha, mgr Barbara Siekaniec


Biblioteka szkolna – Barbara Łach


Pedagog szkolny – logopeda – mgr Małgorzata Kasprowicz

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna rok szkolny 2015/2016