O Szkole

Witamy na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie.

Obecnie w placówce w 23 oddziałach uczy się 519 uczniów, opiekę nad nimi sprawuje 48 nauczycieli. Zajęcia odbywają się w 28 dobrze wyposażonych pracowniach, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu multimedialnego. Dzieci korzystają ze świetlicy, sal komputerowych, językowych, biblioteki, stołówki szkolnej oraz dwóch hal sportowych. Dzieci oraz rodzice mają możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym. Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką pielęgniarki szkolnej.