Spotkanie uczniów Gimnazjum z policjantem

W miesiącu lutym w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie młodzieży z Gimnazjum z policjantem. Funkcjonariusz z Miejskiej Komendy Policji z Rzeszowa przypomniał uczniom o konsekwencjach prawnych wynikających z łamania prawa, m.in. cyber przemocy, posiadania i zażywania substancji psychoaktywnych, zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu.

Foto.: G. Iwański