Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

W dniu dzisiejszym w sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbyło badanie PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). Badanie przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W programie bierze udział ponad 70 krajów z całego świata.

Do badania przystąpiło 55 uczniów z rocznika 2001. Głównym celem jest sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i tym samym określenie, na ile młodzież jest przygotowana do dalszej drogi edukacyjnej oraz dorosłego życia, w tym wymagań rynku pracy. Badanie polega na rozwiązywaniu przez uczniów zadań w wersji elektronicznej (na komputerach). Dotyczą one umiejętności z zakres.u matematyki, rozumowania w naukach przyrodniczych, rozumienia i interpretacji tekstu oraz umiejętności ekonomicznych.