Wyniki konkursu na najlepszą klasę za semestr pierwszy!!!

Wyniki konkursu po I semestrze:

Szkoła Podstawowa:
1. VIb – 224 pkt.
2. VIa – 152 pkt.
3. Va – 104 pkt.
4. IVa – 89 pkt.
5. VIc – 72 pkt.
6. Vb – 71 pkt.
7. IVb – 62 pkt.

Gimnazjum:
1. IIIb – 300 pkt.
2. IIIc – 283 pkt.
3. IIIa – 238 pkt.
4. IIb – 200 pkt.
5. Ib – 172 pkt.
6. IIc – 158 pkt.
7. Ia – 54 pkt.
8. IIa – 23 pkt.

Wyniki opracowała Komisja Konkursowa – A. Siekaniec, L. Choma, A. Charzewska.