PRELEKCJA DIETETYCZNA

26.04.2017 uczniowie klas I-III Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu ze studentami dietetyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedstawiciele Koła Naukowego Dietetyków uświadomili Uczniów jak ważne jest zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, jaki wpływ na młode organizmy mają popularne i bardzo często niezdrowe napoje, pokarmy itp. Jeden z wątków prelekcji dotyczył zgubnych skutków związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

Koordynator akcji: Monika Mączyńska.