Szkolny konkurs ortograficzny pt.: „Mistrz Ortografii”

05.05.2017 – W tym dniu odbył się szkolny konkurs ortograficzny pt.: „Mistrz Ortografii” zorganizowany przez p. W.Potoczną dla uczniów klas trzecich SP. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego ucznia, kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy oraz rozbudzenie czujności ortograficznej. W konkursie wzięło udział 22 uczniów. Zwycięzcami zostali: pierwsze miejsce – Justyna Wrona, drugie miejsce – Oskar Sarnicki, trzecie miejsce – Natalia Chrapek i czwarte miejsce – Martyna Rapiej. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Wszystkim gratulujemy.