„To rzecz ważna, narodowa”

W sobotę 21 października 2017 r. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie odbyły się uroczystości poświęcenia sztandaru T. G. „Sokół”. Program uroczystości obejmował m.in. Mszę Świętą – poświecenie sztandaru, na rynku miasta pokaz musztry wojskowej a następnie oddanie honorów i złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową na budynku dawnego „Sokoła”, program artystyczny w wykonaniu uczniów dynowskich szkół, wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, wspomnienia działaczy T.G. „Sokół” w Dynowie, koncert zespołów: Dynowskiej Orkiestry Dętej, Kapeli „Tońko” i artystów dynowskiego „Sokoła”.

Pokrótce należy młodym pokoleniom przypomnieć czym była ta organizacja. Wpisując hasło w Wikipedii wyświetla nam się:

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych i Związku Harcerstwa Polskiego. Sokół działał aktywnie w okresie zaborówpo odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XX w. Zdelegalizowany przez komunistów, po II wojnie światowej i zakazany w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pierwsze gniazda reaktywowanego Sokoła zaczęły powstawać dopiero po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku w III Rzeczypospolitej.

Mens sana in corpore sano oto hasło, w imię którego Sokół dąży do rozwoju sił fizycznych; brutalną zaś siłą, używaną w celach przemocy nad słabszym Sokół pogardza.

Organizacja propagowała sportgimnastykę i zdrowy styl życia. Postulowała podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży, popularyzowała sporty letnie oraz zimowe, a także wyrabianie tężyzny fizycznej i sił moralnych. Towarzystwo hołdowało ideom olimpijskim zaczerpniętym z antycznych ideałów wychowawczych, co wyrażało motto organizacji „W zdrowym ciele zdrowy duch” inspirowane klasyczną łacińską sentencją rzymskiego poety Juwenalisa mens sana in corpore sano.

Deklarowanymi celami organizacji zawartymi w ustawach opublikowanych w 1910 roku w Poznaniu były

  • Pielęgnowanie gimnastyki,
  • Rozbudzanie ducha towarzyskiego przez urządzanie popisów publicznych, zabaw zimowych i letnich, wycieczek itp.,
  • Szerzenie wśród członków oświaty narodowej i budzenie ducha obywatelskiego.

Jednym z deklarowanych celów towarzystwa – zgodnie z ideałami jego twórców – było również podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz postaw obywatelskich. Symbolem ruchu był sokół w locie trzymający sztangę do ćwiczeń. Sokół ten w okresie zaborów pełnił również funkcję zakamuflowanego przed władzami zakazanego symbolu narodowego Polaków Orła białego. Towarzystwo posiadało również własny Marsz Sokołów pełniący funkcję hymnu organizacji. Członkowie organizacji witali się zawołaniem „Czołem!” oraz „Czuwaj!”, które później przejęte zostało przez polskich harcerzy..

W Dynowie „SOKÓŁ ‘’ działał od  1905 roku kierując się hasłem ”Dobro Rzeczypospolitej  najwyższym prawem”. Towarzystwo przyciągało młodzież działalnością sportową, patriotyczną i kulturalną. Tym samym może się pochwalić 112 letnią historią.