Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. Pasowania na ucznia klas pierwszych dokonał dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 T. Święs. Wszytko poprzedziły występy artystyczne, które przygotowały wychowawczynie klas.

foto.: A. Wilk