XXXIII uroczysta sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018

Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej mszy św., podczas której okolicznościową homilię wygłosił ks. proboszcz Stanisław Janusz. Następnie w naszej szkole odbyły się dalsze obchody Święta Niepodległej Polski. Burmistrz Miasta Dynowa p. Zygmunt Frańczak przywitał zgromadzonych gości, a Przewodnicząca Rady Miasta p. Ewa Hadam otworzyła uroczystą sesję.

Na początku p. Mariusz Choma wygłosił historyczny referat związany z pojęciem wychowania na przekroju wieków. Na koniec okolicznościowego referatu został przybliżony życiorys gen. Mariusza Zaruskiego. Postaci bardzo wszechstronnej, zajmującej się także wychowaniem młodzieży.

Swój występ miała dynowska Orkiestra Dęta, zespół instrumentalny Szkoły Muzycznej. Część artystyczną zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Na zakończenie nastąpiło nadanie tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Dynowa”, „Zasłużony dla Miasta Dynowa”. Tymi tytułami zostali nagrodzeni wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego Marek Sitarz oraz Maria Kuszek.