Pierwsi na Dynowszczyźnie!

10 listopada 2017 r.  klasy drugie i trzecie gimnazjum  pod opieka  p.Beaty Piejko wzięły udział w IV edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Tydzień Konstytucyjny #Moja Konstytucja, zorganizowanego przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy w Warszawie.

Celem projektu było zwrócenie uwagi uczniów na  praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji, rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce i  promowanie świadomego obywatelstwa.

Warsztaty poprowadziła adwokat Magdalena Papiernik.

Patronat Honorowy nad Tygodniem Konstytucyjnym objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Starajmy się pamiętać wypowiedź prof. Ewy Łętowskiej, długoletniego Rzecznika Praw Obywatelskich, sprawującej nadzór merytoryczny nad tym ogólnopolskim wydarzeniem, która stwierdziła: Dlatego tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały…”.

Entuzjastyczne reakcje uczniów świadczyły o tym, że tego typu inicjatywa jest potrzebna.