Z wizytą w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie

W dniu 12 stycznia 2018 roku uczniowie klas I, II, III obejrzeli znaną bajkę pt.: „Przygody Baltazara Gąbki” wystawioną przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia w WDK w Rzeszowie. Cenną wskazówką dla uczniów było to, że pomagając sobie nawzajem można przezwyciężyć nawet największe przeszkody. Uczniowie dowiedzieli się także , że w sytuacjach kryzysowych należy używać numerów telefonów alarmowych.