Wyniki za pierwszy semestr konkursu „Klasa roku”

Kategoria młodsza kl. IV-VI:

 1. 4c – 764 pkt.
 2. 5a – 741 pkt.
 3.  6b – 637 pkt.
 4. 4d – 634 pkt.
 5. 5b – 611 pkt.
 6. 4a – 591 pkt.
 7.  6a – 554 pkt.
 8. 4b – 433 pkt.


Kategoria starsza kl. VII oraz II-III Gimnazjum

 1. 3b – 1230 pkt.
 2. 2a – 968 pkt.
 3. 3c – 793 pkt.
 4. 2b – 580 pkt.
 5. 7b – 566 pkt.
 6. 7c – 536 pkt.
 7. 7a – 417 pkt.
 8. 3a – 281 pkt.

 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają dofinansowanie do dowolnego przedsięwzięcia klasy. Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców. Ocenie i punktacji podlegają też wpłaty na Radę Rodziców, które można dokonywać także w drugim semestrze.