Turniej Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”

1 marca 2018 roku w auli dynowskiego liceum odbyły się eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy Zawsze Wierni. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klas III – Aleksandra Wilk oraz Karolina Skubisz.
 
Nominacje do etapu wojewódzkiego uzyskali następujący recytatorzy: w kategorii gimnazjum i szkoły podstawowe (klasa VII): Karolina Skubisz- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie, Zuzanna Guz- Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej. Gratulujemy!!!
 
Nagrody rzeczowe ufundowało Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
Opiekunem uczennic była Pani J. Bielec.

 „PISANKA WIELKANOCNA”

REGULAMIN SZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „PISANKA WIELKANOCNA”

 1. Organizator: KLASA 3 B GIMNAZJUM WRAZ Z WYCHOWAWCĄ JOANNĄ KASPROWICZ
 2. Cele konkursu:
 • Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży.
 • Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.
 • Promowanie aktywności twórczej uczniów.
 1. Uczestnicy: Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych

– klasy 4-6 Szkoły Podstawowej

– klasy 7 Szkoły Podstawowej oraz  2 i 3 Gimnazjum

 1. Zasady uczestnictwa:

–  Każdy klasa może dostarczyć maksymalnie 5 samodzielnie wykonanych pisanek wielkanocnych.
– Wymagania: wykonanie pisanki wielkanocnej w formacie przestrzennym
z możliwością zawieszenia, dowolną techniką i  kształtem.
– Każda praca plastyczna powinna być opisana – imię i nazwisko, klasa
– Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału
w konkursie.

 1. Ocena prac: Prace zostaną ocenione przez jury w zakresie:  zgodności
  z tematem i formą, stopnia samodzielności wykonania, pomysłowości i oryginalności  oraz  estetyki wykonania.

Skład jury: p.L.Wandas, p. J. Bielec, p. J.Kasprowicz oraz uczniowie
klasy 3 B Gim.: A. Wilk, M.Sawczak,  N.Kiełbasa, D. Pyś.
6. Składanie prac:
 Opisane prace należy składać w klasie 116 G, oddając je
p. Joannie Kasprowicz lub uczniom klasy 3 B gimnazjum: Gabrieli Smaroń, Aleksandrze Potocznej, Karolinie Skubisz  lub Norbertowi Serafinowi .

Termin składania prac upływa 15.03.2018 r. 

Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo ich publikacji i nie podlegają zwrotowi.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły najpóźniej do dnia 20.03.2018r.

Nagrody:

I miejsce : 30pkt

II miejsce: 20 pkt

III miejsce: 15pkt

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma w konkursie  „Klasa roku”  3 pkt za udział.

Życzymy dużej pomysłowości i wspaniałej zabawy !

 

VI bieg pamięci „TROPEM WILCZYM – KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W dniu dzisiejszym odbył się VI bieg pamięci „TROPEM WILCZYM – KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”. Organizatorem biegu było stowarzyszenie „Aktywny Dynów”, współorganizatorem Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie. Naszą szkołę reprezentowała blisko 50 osobowa reprezentacja, w tym nauczyciele w osobach Beaty Piejko, Damiana Chudzikiewicza, Radosława Telegi. Należy podkreślić wysoką frekwencję kl. IV C, której wychowawcą jest p. B. Piejko. W biegu z tej klasy wystartowało, aż 18 uczniów, z 21 wpisanych na listę dziennika.

Rotmistrz Witold Pilecki „Witold” August Emil Fieldorf „Nil” Danuta Siedzikówna „Inka” Józef Kuraś „Ogień” Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” Hieronim Dekutowski „Zapora” Franciszek Jaskulski „Zagończyk” Edward Taraszkiewicz „Żelazny” Leon Taraszkiewicz „Jastrząb” Stanisław Sojczyński „Warszyc”…

Przypominając kim byli wyżej wymienieni „Żołnierze wyklęci” – ostatni rycerze Rzeczypospolitej. Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR w latach 1944-1963 walczyli o wolną Polskę mordowani przez sowietów i komunistów polskich w PRL-u „wyklęci”, skazani na niepamięć.
Na koniec nieśmiertelny cytat poety Zbigniewa Herberta:

„Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy” (…)

# Cześć i chwała bohaterom!!!