„PISANKA WIELKANOCNA”

REGULAMIN SZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „PISANKA WIELKANOCNA”

 1. Organizator: KLASA 3 B GIMNAZJUM WRAZ Z WYCHOWAWCĄ JOANNĄ KASPROWICZ
 2. Cele konkursu:
 • Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży.
 • Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.
 • Promowanie aktywności twórczej uczniów.
 1. Uczestnicy: Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych

– klasy 4-6 Szkoły Podstawowej

– klasy 7 Szkoły Podstawowej oraz  2 i 3 Gimnazjum

 1. Zasady uczestnictwa:

–  Każdy klasa może dostarczyć maksymalnie 5 samodzielnie wykonanych pisanek wielkanocnych.
– Wymagania: wykonanie pisanki wielkanocnej w formacie przestrzennym
z możliwością zawieszenia, dowolną techniką i  kształtem.
– Każda praca plastyczna powinna być opisana – imię i nazwisko, klasa
– Prace nieopisane i wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału
w konkursie.

 1. Ocena prac: Prace zostaną ocenione przez jury w zakresie:  zgodności
  z tematem i formą, stopnia samodzielności wykonania, pomysłowości i oryginalności  oraz  estetyki wykonania.

Skład jury: p.L.Wandas, p. J. Bielec, p. J.Kasprowicz oraz uczniowie
klasy 3 B Gim.: A. Wilk, M.Sawczak,  N.Kiełbasa, D. Pyś.
6. Składanie prac:
 Opisane prace należy składać w klasie 116 G, oddając je
p. Joannie Kasprowicz lub uczniom klasy 3 B gimnazjum: Gabrieli Smaroń, Aleksandrze Potocznej, Karolinie Skubisz  lub Norbertowi Serafinowi .

Termin składania prac upływa 15.03.2018 r. 

Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo ich publikacji i nie podlegają zwrotowi.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły najpóźniej do dnia 20.03.2018r.

Nagrody:

I miejsce : 30pkt

II miejsce: 20 pkt

III miejsce: 15pkt

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma w konkursie  „Klasa roku”  3 pkt za udział.

Życzymy dużej pomysłowości i wspaniałej zabawy !