Zbiórka zużytych baterii!!!

Akcja ma na celu pobudzić aktywność społeczną, a także  pogłębić świadomość ekologiczną uczniów. Wszystko w  trosce
o ochronę środowiska!

Zachęcamy uczniów poszczególnych klas do udziału w zbiórce zużytych baterii – do końca maja 2018r. Pozyskane baterie zostaną zważone  w celu wyłonienia  klas, które najbardziej zaangażowały  się w przedsięwzięcie.  Następnie   przekażemy je organizacji, która poddaje zużyte baterie recyklingowi – nasza szkoła robi to od 9 lat!

Akcja organizowana w ramach konkursu „Klasa roku”.

Wszystkie klasy biorące udział w zbiórce zostaną nagrodzone:

I miejsce – 50 pkt.

II miejsce – 40 pkt.

III miejsce – 30 pkt.

Pozostałe klasy za udział – 10 pkt.

Koordynator akcji Edyta Rachwalska.

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ

KATEGORIA:  KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I MIEJSCE : KLASA IV C   ( 45 pkt )

II MIEJSCE: KLASA IV D   ( 35 pkt )

III MIEJSCE: KLASA IV B  ( 27 pkt )

IV MIEJSCE : KLASA V B  ( 15 pkt )

V MIEJSCE: KLASA VI B  ( 9 pkt )

VI MIEJSCE: KLASA IV A  ( 12pkt )

VII MIEJSCE: KLASA VA ( 3pkt )

KATEGORIA:
KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, II – III GIMNAZJUM

I MIEJSCE : KLASA II A  (45 pkt)

II MIEJSCE: KLASA VII C   (29 pkt)

III MIEJSCE: KLASA II B  (21 pkt)

IV MIEJSCE : KLASA III C (3 pkt)

Liczba punków od IV miejsca uzależniona jest od ilości dostarczonych do konkursu pisanek. Każda pisanka to 3 pkt.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za kreatywność, pracowitość, precyzję wykonania, a przede wszystkim za udział!!!

Organizatorzy:
Klasa 3 B gimnazjum z wychowawczynią Joanną Kasprowicz.