Zbiórka zużytych baterii!!!

Akcja ma na celu pobudzić aktywność społeczną, a także  pogłębić świadomość ekologiczną uczniów. Wszystko w  trosce
o ochronę środowiska!

Zachęcamy uczniów poszczególnych klas do udziału w zbiórce zużytych baterii – do końca maja 2018r. Pozyskane baterie zostaną zważone  w celu wyłonienia  klas, które najbardziej zaangażowały  się w przedsięwzięcie.  Następnie   przekażemy je organizacji, która poddaje zużyte baterie recyklingowi – nasza szkoła robi to od 9 lat!

Akcja organizowana w ramach konkursu „Klasa roku”.

Wszystkie klasy biorące udział w zbiórce zostaną nagrodzone:

I miejsce – 50 pkt.

II miejsce – 40 pkt.

III miejsce – 30 pkt.

Pozostałe klasy za udział – 10 pkt.

Koordynator akcji Edyta Rachwalska.

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!