Konkurs ekologiczny pt. „Chroniąc wodę, chronisz Ziemię”.

W dniu 23.04.2018 roku odbył się konkurs ekologiczny pt. „Chroniąc wodę, chronisz Ziemię”. Udział w konkursie wzięli uczniowie klas pierwszych. Ich zadaniem było wykonanie prac plastycznych dowolna techniką na temat ochrony wód na naszej planecie. Wyróżniono i nagrodzono książkami uczniów z poszczególnych klas Ia, Ib, Ic. Opiekunami konkursu były wychowawczynie: A. Kędzierska, A. Mazur i B. Rogut. Zwyciężyły w poszczególnych klasach:

Kl.Ia

  1. Amelia Mazur
  2. Joanna Świst
  3. Aleksandra Walendowska

Kl. Ib

  1. Aleksandra Gierula-Fudali
  2. Joanna Pawłowska
  3. Radosław Tyka

Kl.Ic

  1. Malwina Piwowar
  2. Klaudia Uryć
  3. Małgorzata Guzik

W każdej klasie wyróżniono dodatkowo po czterech uczniów.

„Chrońmy młodość w sieci”

W dniach 13-15 kwietnia 2018 r. uczennice:Julia Mychajłewycz, Katarzyna Martowicz, Paulina Prokop, Amelia Kacprzuk, Oliwia Marszałek i Wiktoria Weselak brały udział w szkoleniach, które odbyły się w Lubeni k. Rzeszowa. Tytuł przewodni tych warsztatów brzmiał ,,Chrońmy młodość w sieci”
Szkolenia miały na celu uświadomić młodych ludzi, jak niebezpieczne jest bezmyślne korzystanie z internetu. Uczestniczy również poznali się nawzajem poprzez wspólne rozmowy na tematy związane z ich zainteresowaniami. Druga część tych wykładów związana była z cyberprzemocą, a także osobami, które jej doświadczyły. W czasie 30 godzin, które były przeznaczone na warsztaty uczestniczki bardzo wiele wyniosły i poszerzyły swoją wiedzę na temat cyberprzemocy.​

Obchody Dnia Ziemi 2018

22 kwietnia 2018 roku na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Tegoroczne hasło święta brzmi End Plastic Pollution” –  „Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi”. Dotyczy ono walki z zanieczyszczeniem naszej planety ogromną ilością plastikowych odpadów.

W tym dniu, na całym świecie, organizowane są manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego, których celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, z przeludnieniem, z wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata.

W bieżącym roku promuje się szczególnie działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie, jak wielkim problemem jest jego zanieczyszczenie odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych.

W Zespole Szkół nr 1 w Dynowie również odbyły się uroczyste i bardzo konstruktywne obchody Dnia Ziemi.

23 kwietnia 2018 roku zorganizowana została pouczająca prelekcja pod tytułem „Czy Ziemia może obyć się bez lasów?”, którą wygłosiła Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa w Dynowie.

Odbył się również konkurs plastyczny dla klas pierwszych pod hasłem Oszczędzając wodę chronisz Ziemię”.

Wtorek – 24 kwietnia 2018 roku był dniem uroczystego apelu pod hasłem Tylko jedną mamy Ziemię- chrońmy ją”. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. Na apel złożyło się słowo wstępne, piosenki i  tańce wykonane  przez uczniów klasy V a naszej szkoły. Apel został przygotowany przez Panią Ewę Gąsecką – Stankiewicz, Lucynę Wandas oraz Jakuba Trybalskiego.

We środę – 25 kwietnia 2018 roku zorganizowana została akcja pod hasłem „Sprzątanie świata”. Uczniowie wyposażeni w odpowiedni ekwipunek, porządkowali okolice szkoły, dając tym wyraz swojemu zaangażowaniu w sprawę ochrony Ziemi przed zanieczyszczeniem.