Obchody Dnia Ziemi 2018

22 kwietnia 2018 roku na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Tegoroczne hasło święta brzmi End Plastic Pollution” –  „Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi”. Dotyczy ono walki z zanieczyszczeniem naszej planety ogromną ilością plastikowych odpadów.

W tym dniu, na całym świecie, organizowane są manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego, których celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, z przeludnieniem, z wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata.

W bieżącym roku promuje się szczególnie działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie, jak wielkim problemem jest jego zanieczyszczenie odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych.

W Zespole Szkół nr 1 w Dynowie również odbyły się uroczyste i bardzo konstruktywne obchody Dnia Ziemi.

23 kwietnia 2018 roku zorganizowana została pouczająca prelekcja pod tytułem „Czy Ziemia może obyć się bez lasów?”, którą wygłosiła Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa w Dynowie.

Odbył się również konkurs plastyczny dla klas pierwszych pod hasłem Oszczędzając wodę chronisz Ziemię”.

Wtorek – 24 kwietnia 2018 roku był dniem uroczystego apelu pod hasłem Tylko jedną mamy Ziemię- chrońmy ją”. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. Na apel złożyło się słowo wstępne, piosenki i  tańce wykonane  przez uczniów klasy V a naszej szkoły. Apel został przygotowany przez Panią Ewę Gąsecką – Stankiewicz, Lucynę Wandas oraz Jakuba Trybalskiego.

We środę – 25 kwietnia 2018 roku zorganizowana została akcja pod hasłem „Sprzątanie świata”. Uczniowie wyposażeni w odpowiedni ekwipunek, porządkowali okolice szkoły, dając tym wyraz swojemu zaangażowaniu w sprawę ochrony Ziemi przed zanieczyszczeniem.