Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca po raz pierwszy w naszej szkole uczciliśmy Dzień Ochrony Środowiska. Tego dnia uczniowie szkoły podstawowej sprzątali okolice budynku szkolnego. Akcja miała na celu uzupełnienie wiedzy na temat segregacji śmieci oraz uświadomienie sobie, jakie zagrożenia płyną z ciągle zwiększających się ilości odpadów.

Koordynator akcji: E. Gąsecka- Stankiewicz.