Komers klas trzecich

Blisko 70 osób uczestniczy w ostatniej imprezie w murach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie. Za dwa dni zostaną absolwentami szkoły i odbiorą świadectwa ukończenia szkoły. Komers otworzył Dyrektor T. Święs, tradycyjnie zatańczono POLONEZA do układu B. Piejko. Nie zabrakło także BELGIJKI, a do wspólnej tanecznej zabawy zapraszają specjaliści od wesel zespół ZENIT.