12.11.2018 r. dniem wolnym

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie przypomina, że poniedziałek 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.