Dzień Babci i Dziadka 2019

21 – 22 STYCZNIA  można usłyszeć śpiewy i okrzyki – „Niech żyje Babcia!” „Niech żyje Dziadek!”.

W tych dniach bowiem obchodzą nasi dziadkowie swoje święto.

W bieżącym roku w naszych świetlicach tydzień przed Dniem Babci i Dziadka odbyły się pogadanki i przygotowania do tego święta. Dzieci wraz z wychowawczyniami wykonały dla swych Babć i Dziadków ozdobne kartki – laurki i zredagowały specjalne życzenia. Ale nie tylko!

Wspólnie wpadli na doskonały pomysł, aby przy okazji tego święta odwiedzić pensjonariuszy Domu Pogodnej Starości. Z zapałem zaprojektowano i wykonano 72 kartki z życzeniami dla Babć i Dziadków mieszkających w DPS-e.

Pomysł ten, zaakceptowany przez dzieci, nauczycieli i rodziców, to doskonała lekcja wychowawcza dla młodych. Dzięki takim akcjom uczą się szacunku dla innych a zwłaszcza osób starszych, często samotnych i cieszących się, gdy ktoś okazuje im zainteresowanie i serce.