ŚWIĘTO WIOSNY

„Marzanno, Marzanno ty słomiana panno

Dość nas namęczyłaś i śniegiem i mrozem.

Zgiń przepadnij zimo i nie wracaj do nas.

Na nadejście wiosny otwórzmy ramiona”.

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tego dnia zgodnie z tradycją nasi uczniowie pożegnali zimę, a przywitali wiosnę. Uczniowie w kolorowych strojach i barwnych makijażach wyszli przywitać wiosnę. Przemaszerowali ulicami swojej miejscowości z wykonanymi przez siebie Marzannami oraz gaikami recytując wiersze i śpiewając piosenki. Na koniec nasi uczniowie wykonali piękne wiosenne gazetki.  

Fot. W. Potoczna, G. Iwański, N. Lemierz