Zarządzenie nr9/2018/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie


  1. W związku z planowanym strajkiem od dn. 8.04.2019 r. w szkole mogą wystąpić utrudnienia. Dodatkowe informacje będą zawarte w ogłoszeniach dla Rodziców oraz na stronie internetowej PSPNr1 i Urzędu Miasta. Stołówka i świetlica będą czynne. W razie odwołania strajku zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem.
  2. W dn. 10-12.04.2019 r. odbędą się egzaminy gimnazjalne – są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas III Gimnazjum.
  3. W dn. 15-17.04.2019 r. odbędą się egzaminy klas ósmych – są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej.
  4. W dn. 18-23.04.2019 r. trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna.
  5. W dn. 26.04.2019 r. odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas.