OGŁOSZENIE SZANOWNI RODZICE

Zarząd Oddziału ZNP w Dynowie poinformował, że po przeprowadzonym referendum strajkowym Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie przystępuje do ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który jest planowany na dzień 8 kwietnia 2019 r. Jeżeli do niego dojdzie w tym dniu dyrektor szkoły, i tym samym rodzice dowiedzą się ilu faktycznie nauczycieli i pracowników przystąpi do strajku ponieważ protestujący nauczyciele i pracownicy będą podpisywali deklaracje o przystąpieniu do niego lub nie w danym dniu.

Apeluję do rodziców, aby obserwowali sytuację. Jeżeli nauczyciele przystąpią do strajku 8 kwietnia 2019 r. możemy się spotkać z pewnymi problemami. W przypadku uniemożliwiającym organizację lekcji dyrektor placówki jest zobligowany do zapewnienia uczniom będącym w szkole doraźnych zajęć tj. np. opieki świetlicowej. Świetlica i stołówka szkolna będzie czynna. Natomiast w sytuacji, gdy sto procent załogi przystąpi do strajku dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym zawiesić działanie szkoły tj. zastosować § 18 ust. 2 Rozporządzenia MEN w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nad dziećmi. Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów odbędą się w planowanych terminach.

Na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie określić czy do strajku dojdzie oraz długości jego trwania. Wszelkie nowe informacje o sytuacji szkoły będą monitorowane i publikowane na stronie szkoły oraz Gminy Miejskiej Dynów.

Proszę o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.

Dyrektor Szkoły