Zawieszenie strajku!!!

Informuję, że w związku z zawieszeniem przez ZNP Oddział w Dynowie strajku nauczycieli od dn. 18.04.2019 r. po przerwie świątecznej tj. od 24.04.2019 r. (środa) w PSP Nr 1 zajęcia będą się odbywały zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie