Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Decyzją Nr 14/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w niżej wymienionych terminach:

  • 14.10.2019 r.
  • 21,22,23.04.2020 r. – testy ósmoklasistów
  • 12.06.2020 r.