UCZNIOWIE ODWIEDZAJĄ GROBY NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

25.10.2019 roku uczniowie  klas III a i III b wraz z wychowawczyniami udali się na cmentarz. Okres przed Dniem Wszystkich Świętych to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych. Celem wycieczki było zapalenie zniczy, złożenie kwiatów i oddanie hołdu poległym żołnierzom pochowanym w dwóch zbiorowych mogiłach na naszym cmentarzu. Wyjściu towarzyszyły zaduma i refleksja związana z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych.