Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za rok szkolny 2018/2019 w Powiecie Rzeszowskim

W dniu 25.11.2019 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za rok szkolny 2018/2019 w Powiecie Rzeszowskim.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 została sklasyfikowana na 37 miejscu w województwie podkarpackim (na 605 sklasyfikowane) i 2 miejscu w Powiecie Rzeszowskim w rozgrywkach Igrzysk Dzieci (klasy 6 i młodsze),   a w kategorii starszej Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy 8-7 i 3 Gimnazjum)  została sklasyfikowane na  14 miejscu wśród szkół  w województwie podkarpackim  ( na 634 sklasyfikowane) i na 1 miejscu w Powiecie Rzeszowskim. Okazałe puchary odebrała dyrektor Tadeusz Święs.

Na spotkanie zostali również zaproszeni nauczyciele wychowania fizycznego : mgr Dariusz Mazur, mgr Damian Chudzikiewicz, mgr Radosław Telega, którzy otrzymali z rąk wicestarosty Pana Marka Sitarza dyplomy „Za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Powiecie Rzeszowskim”.

W klasyfikacji gmin bardzo wysokie miejsce – 29 w województwie ( na 153 sklasyfikowanych) i 2 miejsce w Powiecie Rzeszowskim– zajęło Miasto Dynów. Należy tylko wspomnieć, że w Dynowie punktowały 2 szkoły (SP Nr 1 i Gimnazjum w Dynowie) co jest jedynym przypadkiem wśród pierwszej 70 gmin i miast w województwie podkarpackim.  Pamiątkową nagrodę w imieniu Burmistrza Miasta Dynowa odebrał dyrektor PSP Nr1 Tadeusz Święs.

Spotkanie nie mogło się odbyć bez najważniejszych aktorów rywalizacji sportowej a więc uczniów, medalistów imprez sportowych na szczeblu wojewódzkim, których reprezentowali Kacper Kocyło i Miłosz Zdeb.