Spotkanie z rodzicami

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2019/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie w dniu 7.02.2020 r. (piątek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

Głównym tematem zebrania będzie wprowadzony przez naszą szkołę dziennik elektroniczny.