Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 1 Dynowie im. Twórców Niepodległej Polski

Ze względu na liczbę uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły, a także nagrody za szczególne osiągnięcia uczniowie mogą odebrać w dniu 26. 06. 2020 r. w wyznaczonych salach i godzinach z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa (zasłonięcie ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem na teren szkoły). Wszystkim osobom wchodzącym do szkoły będzie mierzona temperatura.
Uczniowie mają zakaz gromadzenia się oraz obowiązek zachowania odstępu między sobą co najmniej 2 m. Uczniowie odbierają świadectwa według podanego harmonogramu.
Rodzice nie mogą wchodzić z uczniami na teren szkoły po odbiór świadectwa.
Na terenie szkoły zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
Gdy zaistnieje konieczność świadectwo może być wydane indywidualnie uczniowi lub rodzicowi.

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH, DYPLOMÓW I NAGRÓD:


O godzinie 8.00 odbędzie Msza Święta w kościele parafialnym.

Wychowawcy klas odbierają uczniów przy wejściu na teren szkoły.

Godzina- Klasa -Wejście/ Miejsce:
9.15 – 9.50 1a, 1b, 1c wejście przy hali od strony stadionu hala sportowa
9.15 – 9.50 2a, 2b wejście boczne od strony stadionu sala gimnastyczna
9.15 – 9.50 2c wejście główne stołówka
9.15 – 9.50 3a wejście boczne od strony stadionu sala nr 25
9.15 – 9.50 3b wejście główne sala nr 102
9.15 – 9.50 3c wejście główne sala nr 201
10.00 – 10.50 4a wejście boczne od strony stadionu sala gimnastyczna
10.00 – 10.50 5a, 5b, 5c wejście przy hali od strony stadionu hala sportowa
11.00 – 11.50 6a wejście główne stołówka
11.00 – 11.50 6b, 6c, 6d wejście przy hali od strony stadionu hala sportowa
12.00 – 12.50 7a wejście boczne od strony stadionu sala gimnastyczna
12.00 – 12.50 7b wejście główne stołówka
12.00 – 12.50 8a, 8b wejście przy hali od strony stadionu hala sportowa