Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nasza szkoła wzięła udział w X Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, który odbył się 2.10.2020. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania –uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny ,zabawowy sposób. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć ją, mieli okazję nadrobić zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością przykładów mnożenia. Tydzień przed WMTDay uczniowie powtarzali tabliczkę mnożenia, układali wierszyki ułatwiające zapamiętanie trudniejszych przykładów.

 W piątek, 2.10 .2020 Komisje Egzaminacyjne przeprowadzały krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia dla uczniów klas III-VI. Uczniowie wybierali los z 5 przykładami mnożenia. Jeżeli uczestnik akcji podał wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywał tytuł: MT EXPERT. W egzaminie brali udział nie tylko uczniowie ale i nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Poza tym na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali łamigłówki związane z tabliczką mnożenia. Punktem finałowym tegorocznej edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia było wręczenie certyfikatów potwierdzających znajomość tabliczki mnożenia wszystkim uczniom, którzy pomyślnie zdali egzamin. 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!

Nad przebiegiem akcji czuwali nauczyciele:  B. Szmul, E.Zdeb, D. Chudzikiewicz