Święto Edukacji Narodowej

„Uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Ale uczyć DOBRZE znaczy umieć wnieść odmianę do życia wszystkich, z którymi człowiek się styka. Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem, przyjacielem, spowiednikiem, wsparciem, przewodnikiem, mistrzem. Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają; zachęcać i chwalić. Ale uczyć DOBRZE to znaczy wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy. Nauczyciel przez lata dochodzi do opanowania wszystkich tych umiejętności. Ale Ci, którzy uczą DOBRZE, wiedzą, że w podróży przez życie jest więcej rzeczy do poznania i nigdy nie wahają się, by je poznać”.

Pięknie napisał Kamil Cyprian Norwid: „Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”.  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy Wam drodzy nauczyciele, pracownicy administracji za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, pomocne dłonie i gorące serca. Za trud włożony w nasze wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy.

Samorząd Uczniowski