ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA

– rodzice są zobowiązani do zapewnienia dzieciom sprzętu i warunków do nauki zdalnej

– w trakcie nauczania zdalnego obowiązuje dotychczasowy plan zajęć szkolnych

– podczas pracy zdalnej wykorzystywany jest dziennik elektroniczny oraz aplikacje Discord i Skype.

– uczniowie łączą się z nauczycielami przez serwery klasowe na Discordzie lub Skype

– każda klasa posiada swoją „wirtualną salę lekcyjną”, w której odbywają się wszystkie lekcje

– lekcje trwają 45 minut: w tym 35 minut pracy z nauczycielem i 10 minut pracy indywidualnej ucznia, w czasie której istnieje możliwość kontaktu z nauczycielem

– czas pracy z nauczycielem i czas pracy indywidualnej ucznia będzie regulowany przez nauczyciela przedmiotu

– w czasie zajęć sprawdzana będzie obecność uczniów

– obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa

– rodzic usprawiedliwia nieobecności uczniów na dotychczasowych zasadach

– testy i sprawdziany odbywają się w formie elektronicznej zgodnie z terminem ustalonym przez nauczyciela

– na prośbę nauczyciela uczeń przesyła swoje prace w formie wcześniej ustalonej