Ogłoszenie

Zgodnie z decyzją rządu od 18.01.2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły. Zajęcia będą się odbywały wg dotychczasowego podziału godzin. Poszczególne klasy będą miały wydzielone boksy w szatniach. Świetlice będą czynne normalnie, podobnie stołówka – osoby, które chciałyby korzystać z obiadów proszone są o zgłoszenie tego faktu do 18.01. pod nr tel. 166521251 ( sekretariat ) lub 166521131. Obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic na terenie szkoły – również w czasie lekcji. Do szkoły przychodzą tylko zdrowe dzieci – przy wejściu będzie mierzona temperatura . Obowiązuje dezynfekcja rąk oraz częste ich mycie. Obowiązuje zakaz wstępu do szkoły osób postronnych. Rodzice zostawiają i odbierają dzieci przy wejściu od strony stadionu.

Natomiast klasy IV-VIII mają nadal zdalne nauczanie na dotychczasowych zasadach wg tego samego podziału godzin. Uczniowie klas VIII mogą mieć konsultacje indywidualne lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniowie posiadający orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego mogą mieć zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne w szkole na dotychczasowych zasadach.