Czas na powrót klas najmłodszych do szkoły

W okresie zdalnej nauki trwały prace w szatniach dla klas I-III oraz I-VI. Miały one na celu odświeżenie boksów szatni, nadanie odpowiedniej kolorystyki. Pomalowano sufity oraz ściany, lamperie oraz elementy stalowe boksów i wieszaki. Zmiany nastąpiły także na stołówce szkolnej. Efekt wykonanych prac można zobaczyć w poniższej galerii.