Rozporządzenie Dyrektora PSP NR1

Zgodnie z decyzją rządu od 17.05 do 28.05.2021 r. klasy IV-VIII przechodzą na nauczanie hybrydowe, czyli mieszane . W dn. 17-20.05.2021 r. (poniedziałek – czwartek) klasy IV-VI będą miały zajęcia w szkole wg obowiązującego podziału godzin. Klasy VII-VIII w tym czasie będą miały nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach.

W dniach 21,24,28.05.2021 r. (piątek , poniedziałek piątek) klasy VII-VIII przechodzą na nauczanie stacjonarne w szkole wg obowiązującego podziału godzin, natomiast klasy IV-VI będą miały nauczanie zdalne. W dniach 25,26,27.05.2021 r. (wtorek-czwartek) odbędą się egzaminy zewnętrzne dla klas VIII . Dni te są wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla klas I-VII . Uczniowie klas I-III, którzy chcieliby w tych dniach korzystać ze świetlicy proszeni są o zgłoszenie tego wychowawcom świetlic do 21.05 (piątek). Stołówka będzie czynna cały czas , również w czasie egzaminów. Od 31.05.2021 r. wszyscy uczniowie klas I-VIII mają nauczanie stacjonarne w szkole.