Informacja Rady Rodziców

Szanowni Rodzice

W związku z powrotem naszych dzieci do szkoły od 31 maja Rada Rodziców podjęła decyzję o przywitaniu uczniów w szkole. W dniu 1 czerwca „Dzień Dziecka” każde dziecko otrzyma paczkę, bez względu na to, czy została opłacona składka na komitet rodzicielski. Rodzice, którzy zapłacili składkę na rok szkolny 2020/2021, zostaną zwolnieni z jej opłaty w kolejnym roku szkolnym 2021/2022. Pozostałych rodziców bardzo prosimy, aby w przyszłym roku szkolnym wpłacili składkę na rok 2021/2022.

Rada Rodziców