AKCJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA CMENTARZU

Uczniowie klasy 8c pod opieką wychowawczyni p. Beaty Piejko i opiekunką SU p. Alicją Siekaniec 25 października porządkowali Groby Nieznanego Żołnierza na dynowskim cmentarzu.

Akcje porządkowania tych grobów odbywają się corocznie, z wyjątkiem ostatniego roku z powodu pandemicznych obostrzeń.

Cieszymy się, że w tym roku tradycji stało się zadość i mogliśmy w ten sposób uczcić patriotów poległych za Ojczyznę, a także zmówić w ich intencji modlitwę. W najbliższym czasie zostaną położone wiązanki przygotowane przez uczniów, a także zapalone znicze.