AKCJE CHARYTATYWNE

Uczniowie naszej szkoły wzięli po raz pierwszy udział w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska przy lecznicy „Ada” w Przemyślu oraz dla „Przytuliska” w Nozdrzcu.

Celem naszych akcji charytatywnych było nie tylko polepszenie warunków życia zwierząt, które znalazły się w schronisku z różnych powodów, ale również wdrożenie dzieci i młodzieży do brania udziału w tego typu inicjatywach.

W czasie zajęć świetlicowych dużo rozmawialiśmy o różnych sposobach pomagania potrzebującym czworonogom – często schorowanych, źle traktowanych, po „przejściach”.

W ramach akcji, która rozpoczęła się w listopadzie, zebrano 1580,76 zł (w tym 300 zł w LO w Dynowie). Zakupiliśmy 157,5 kg specjalistycznej karmy suchej, 31 puszek karmy mokrej, dodatkowo zgromadziliśmy: obroże, smycze, zabawki, kocyk, szczotkę, przysmaki itp.

Tak duża ilość ofiarowanego pożywienia dla zwierząt jest na pewno wyznacznikiem ogromnej wrażliwości dzieci i młodzieży na los zwierzaków znajdujących się w potrzebie.

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, anonimowym sponsorom za aktywne włączenie się do akcji. Zachęcamy do dalszej współpracy w przyszłości. Zebrane środki finansowe i rzeczowe przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.

Dziękujemy!

Koordynatorzy akcji:

Barbara Siekaniec

Edyta Rachwalska

Aneta Hołdys – Radoń

Zarządzenie Dyrektora PSP NR1

W związku z decyzją MEN od 27.01.2022 r. do 11.02.2022 r. klasy I-IV kontynuują naukę stacjonarną w szkole, klasy V-VIII przechodzą na naukę zdalną na platformie Teams wg obowiązującego podziału godzin. Świetlice działają normalnie, podobnie stołówka, wszyscy uczniowie klas V-VIII mają odpisane obiady, osoby z tych klas, które chciałyby korzystać z obiadów na wynos proszone są o zgłoszenie tego w dniu dzisiejszym na nr tel. 16 6521251.

Od 14.02.2022 r. do 25.02.2022 r. trwać będą ferie zimowe.

Zebranie rodziców w dniu 28.01.2022 r. (piątek) o godz. 16.00 odbędzie się on-line na platformie Teams poszczególnych klas. W związku z chorobą wychowawców klas II a, III a ich zebranie on-line odbędzie się 31.01.2022 r. o godz. 16.00.

„Środa z Profilaktyką”

Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza akcję – „Środa z Profilaktyką” związaną z promowaniem postaw prozdrowotnych, badań i zachęcaniem do zdrowego stylu życia. Celem akcji jest troska o zdrowie dzieci i młodzieży, ponieważ w tej grupie wiekowej wzrasta odsetek otyłości, cukrzycy i zaburzeń emocjonalnych. NFZ przygotował dla Państwa materiały informacyjno-edukacyjne w formie ulotki, filmu z ekspertami w danej dziedzinie.

Materiały:
– ulotki: https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/
– zestawy ćwiczeń dla dzieci i dorosłych:  https://akademia.nfz.gov.pl/cwiczenia/
– darmowe rodzinne plany żywieniowe: https://diety.nfz.gov.pl/
– profilaktyka w województwie podkarpackim:  https://www.facebook.com/Profilaktyka-w-praktyce-I-Podkarpacie-100387225302261/

Szlachetna Paczka 2021

W miesiącu grudniu nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie społecznym „Szlachetna Paczka”, organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym celem akcji była materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zebrano środki pieniężne w kwocie 1 400 zł. Za pozyskaną kwotę zakupiono węgiel, który został przekazany do osoby potrzebującej z terenu gminy wiejskiej Dynów.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję, oraz wsparli ją finansowo – koordynator Beata Piejko.