Szlachetna Paczka 2021

W miesiącu grudniu nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie społecznym „Szlachetna Paczka”, organizowanym przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym celem akcji była materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zebrano środki pieniężne w kwocie 1 400 zł. Za pozyskaną kwotę zakupiono węgiel, który został przekazany do osoby potrzebującej z terenu gminy wiejskiej Dynów.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję, oraz wsparli ją finansowo – koordynator Beata Piejko.