„Środa z Profilaktyką”

Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza akcję – „Środa z Profilaktyką” związaną z promowaniem postaw prozdrowotnych, badań i zachęcaniem do zdrowego stylu życia. Celem akcji jest troska o zdrowie dzieci i młodzieży, ponieważ w tej grupie wiekowej wzrasta odsetek otyłości, cukrzycy i zaburzeń emocjonalnych. NFZ przygotował dla Państwa materiały informacyjno-edukacyjne w formie ulotki, filmu z ekspertami w danej dziedzinie.

Materiały:
– ulotki: https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/
– zestawy ćwiczeń dla dzieci i dorosłych:  https://akademia.nfz.gov.pl/cwiczenia/
– darmowe rodzinne plany żywieniowe: https://diety.nfz.gov.pl/
– profilaktyka w województwie podkarpackim:  https://www.facebook.com/Profilaktyka-w-praktyce-I-Podkarpacie-100387225302261/