AKCJE CHARYTATYWNE

Uczniowie naszej szkoły wzięli po raz pierwszy udział w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska przy lecznicy „Ada” w Przemyślu oraz dla „Przytuliska” w Nozdrzcu.

Celem naszych akcji charytatywnych było nie tylko polepszenie warunków życia zwierząt, które znalazły się w schronisku z różnych powodów, ale również wdrożenie dzieci i młodzieży do brania udziału w tego typu inicjatywach.

W czasie zajęć świetlicowych dużo rozmawialiśmy o różnych sposobach pomagania potrzebującym czworonogom – często schorowanych, źle traktowanych, po „przejściach”.

W ramach akcji, która rozpoczęła się w listopadzie, zebrano 1580,76 zł (w tym 300 zł w LO w Dynowie). Zakupiliśmy 157,5 kg specjalistycznej karmy suchej, 31 puszek karmy mokrej, dodatkowo zgromadziliśmy: obroże, smycze, zabawki, kocyk, szczotkę, przysmaki itp.

Tak duża ilość ofiarowanego pożywienia dla zwierząt jest na pewno wyznacznikiem ogromnej wrażliwości dzieci i młodzieży na los zwierzaków znajdujących się w potrzebie.

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, anonimowym sponsorom za aktywne włączenie się do akcji. Zachęcamy do dalszej współpracy w przyszłości. Zebrane środki finansowe i rzeczowe przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.

Dziękujemy!

Koordynatorzy akcji:

Barbara Siekaniec

Edyta Rachwalska

Aneta Hołdys – Radoń