Podsumowanie zbiórek na rzecz Ukrainy

W ostatnim czasie na skutek wojny na Ukrainie zorganizowano zbiórki darów i środków finansowych na pomoc Ukraińcom. W ramach zbiórek zebraliśmy prawie 10800 zł., z czego 9310 zł wpłaciliśmy na konto pomocy uchodźcom utworzone przez Urząd Miasta Dynowa. Kwota 487 zł  wydana została na zakup jednorazowych naczyń, które zostały dostarczone na granicę, 951 zł przekazaliśmy ks. Marcinowi Mirasiowi z parafii Bojany na Ukrainie. Zebraliśmy również liczne dary rzeczowe, żywność, środki czystości itp. Część została przekazana siedmiu rodzinom z Ukrainy, które zamieszkały w Dynowie oraz ks. Marcinowi, reszta zaś do Urzędu Miasta na dalszą pomoc. Do akcji pomocy włączyli się m.in. p. Józefa Bała, p. Ewa Koryto, p. Wiesława Bielec, p. Wojciech Szaruga, p. Roman Nowak, p. Wojciech Sarnicki, p. Zygmunt Frańczak.

Społeczności szkolnej oraz oraz prywatnym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc.

Szkolny wolontariat – Daria, Justyna, Emilia uczennice z kl. 8c