Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023

494 uczniów w 20 oddziałach klasowych rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. W uroczystości brał udział burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak oraz przewodnicząca Rady Rodziców Pani Alicja Wolańska. Po odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor Tadeusz Święs przypomniał o przypadającej dzisiaj  Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, największej wojny zapisanej na kartach historii. Walczących, poległych w wojnie uczczono minutą ciszy. Głos zabrał także burmistrz Miasta Dynowa, który podziękował za pracę włożoną w organizacje nowego roku szkolnego oraz życzył owocnej pracy, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Na koniec dyrektor szkoły odczytał przydział wychowawców do poszczególnych klas oraz powitał i przedstawił nowych nauczycieli: Panią Magdalenę Gwóźdź – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Panią Ewelinę Cichą – nauczyciel języka angielskiego, Panią Agatę Bogusz – bibliotekarka, Panią Ewelinę Rutkowską – nauczyciel wspomagający.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim Uczniom odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.