Informacje od Dyrektora szkoły


1. Wpłata na Radę Rodziców w tym roku szkolnym to 55 zł. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Rady Rodziców >>>>>>> nr: 32 1020 4287 0000 2302 0144 5469, płatne do dnia 30-11-2022 r. Prosimy, aby wpłacając kwotę 55 zł wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
2. Najbliższa wywiadówka została zaplanowana na 25 listopada.
3. Zabawa choinkowa odbędzie się 11 lutego 2023 r.