Dar książkowy od Wydawnictwa Znak

Biblioteka szkolna wystosowała pisemną prośbę do Wydawnictwa Znak o dar książkowy. W odpowiedzi otrzymaliśmy pakiet 30 nowości dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do wypożyczania. Wydawnictwu Znak serdecznie dziękujemy!!!

#WydawnictwoZnak