Eko-Logiczni – podsumowanie

Dziękujemy dzieciom i rodzicom  za włączenie się do konkursu ekologicznego

„ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII” Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem: ZEBRANO PRAWIE 350 KG BATERII!!!

Ta ilość wystarczyła, by nasza szkoła drugi raz
z rzędu zajęła I miejsce wśród placówek oświatowych miasta Dynowa!

Celem konkursu było:

  • kształtowanie postaw proekologicznych
  • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności
    o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
  • zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowiska.